Yumurta Donasyonu

Yumurta Donasyonu Programımıza Hoşgeldiniz
 

Yumurta donasyonu kendi yumurtalarını kullanarak gebe kalamayacak kadınlar için gebeliği mümkün kılar.

Herhangi bir sebeple kendi yumurtası olmayan veya yumurta kalitesi çok kötü olan kadınlar yumurta nakli tedavimizi tercih edebilir.

Yumurta donasyonu için bağış yapacak vericiler merkezimizde itina ile seçilerek gerekli testler yapıldıktan sonra sizin ve eşinizin kan grubu, dış görünüşüne göre bilgisayar tarafından eşleştirilir.

Her bir donor KKTC sağlık bakanlığı yasalarına uygun olarak yılda 4 kereden fazla kullanılmaz. Çiftlerin tercihine göre o donorün o ay oluşan tüm yumurtaları kullanılıp fazla embriyolar sonraki yıllarda kardeş yapmak için kullanılacağı gibi sadece 10 adet yumurta kullanımı da tercih edilebilir.

Günümüzde kadınların ekonomiye olan katkılarının artması sonucu onların da kariyer kaygıları ön plana çıkmış bunun yanında daralan ekonomik şartlarında evlilik için gereken temel demirbaşlara sahip olma süresi uzamıştır. Beslenme şekli değişmiş doğal beslenmek yerine sanayi ürünlerinin kullanımı artmış, sanayi sonucu çevre kirlilikleri artmıştır. Bunların toplamında erkeklere göre ne yazık ki kadınlarda optimum üreme süresinin değişmesine neden olmuş, kadın evlenme yaşlarının ötelenmesi ile ciddi bir üreme riskini de beraberinde getirmiştir.

Aynı şartların erkekleri de olumsuz etkilediği kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte halen erkeklerin bu konuda bir nebze daha şanslı olduğunu görüyoruz ancak sperm donasyonu başlığı altında erkek kısırlığı için daha çok bilgi bulabilirsiniz.

Kadınların evlenme ve çocuk doğurma yaşının ertelenmesi yanında doğumsal bazı özellikleri de çok önemli olabilmektedir. Genetik, metabolik, endokrinolojik, immunolojik rahatsızlıkların bir kısmı direkt üreme ile ilgili olabilmektedir.

Bunlara tek tek örnek vermemiz gerekirse:

Genetik hastalıklar: örnegin turner sendromu veya bu sendromun mozaik formları, kalıtımda x kromozomunda oluşabilecek hasarlar ilk başta sayılabilir.

Kadınlar için diğer önemli bir kriter de ailede kadınlarda rastlanan kısırlık sıklığı ki bu değer yüksekse başka hiç bir sorun olmasa da bu kadının bir tüp bebek sertifikalı doktorda over (yumurta) rezervini ölçtürmesi çok akıllıca olacaktır.

Metabolik hastalıklar: şeker hastalığı bu gurupta en sık rastlanan hastalıklardır.

Endokrinolojik nedenler: guatr veya süt hormonu yüksekliği kısırlık ile sonuçlanabilir. Bu yüzden guatr rahatsızlığı olan kadınların da over rezervlerine baktırmaları son derece önemlidir.

İmmunolojik hastalıklar: otoimmun yani kadının kendi dokularına saldırıp endokrin organları bozan süreçler bir süre sonra over dokusuna da saldırabilmektedir. Bu nedenle bu tür rahatsızlığı olanlarda da erken çocuk yapmayı tavsiye etmekteyiz.

 

Hangi Durumlarda Yumurta Donasyonu Önerilmektedir?

 • Erken menopoz ve hormonal dengesizlik
 • Kötü yumurta kalitesi
 • Kadının yaşının ilerlemiş olması
 • Çok sayıda tüp bebek tedavisi denenmiş olmasına rağmen olumlu sonuç alınamaması
 • Kanser ya da başka nedenlerle yumurtalıkların alınması
 • FSH değerinin yapılan değerlendirmede (reglin 3.günü) 15 ve bu değerin üzerinde çıkması yani yüksek FSH seviyesi
 • Kadının ailesinin tıbbi geçmişinde genetik bir hastalık öyküsü olması
 • Kadının yumurtalıklarında yeterince ya da hiç yumurta bulunmaması gibi nedenlerden dolayı yumurta donasyonu Kıbrıs olarak da nitelendirdiğimiz yumurta nakli uygulamamızı önermekteyiz.

 

Çiftler evlenirler ve evlilik hayatlarında da çocuk isterler ki bu da onların en doğal haklarıdır. Bir bebeğin sıcaklığı, kokusu, bakışları hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Çocuklar doğumlarından hatta daha gebelik aşamasından itibaren evliliklere yeni bir heyecan, mutluluk getirir. Ancak erken menapoz, yumurta kalitesinin kötü olması, çeşitli kanserler nedeniyle yumurtalıkların alınması gibi birçok sebepten dolayı bebek sahibi olamazlar. Böyle çiftlerimiz evlat edinme yoluyla da çocuk sahibi olabilirler fakat evlat edinme durumunda yasalar çocuğu geri isteme halinde biyolojik anne babaya hak tanımaktadır veya ilerde çocuğun bu durumu öğrenmesi, gerçek ailesini öğrenmek istemesi gibi istenmeyen durumların olma ihtimali de vardır. Oysa günümüzde bu çiftlerimizin Kıbrıs yumurta donasyonu ile çocuk sahibi olma imkanları da vardır ve bu yöntemin kullanılması evlat edinme ile çocuk sahibi olmaktan daha risksiz ve annenin bebeği karnında taşıması, hamileliği boyunca ona kendi kanını vermesi, onu beslemesi, doğurması ve diğer anneler gibi onu emzirmesiyle bebekle arasında annelik bağı halihazırda oluşmuş olacaktır. Bebeğine kendi kanını, canını vermiş olacaktır tabiri caizse. İşte biz de bu kadar özel bir durum için yumurta donasyonu uygulamasını çiftlerimize öneriyor ve yıllardır başarıyla uyguluyoruz.

Yumurta Donorü (Yumurta Bağışlayıcısı) Olma Kriterleri:

 • 22 ila 29 yaşları arasında ve daha önce sağlıklı bebek doğurmuş olması
 • Vücut kitle endeksine göre sağlıklı bir kilo aralığında olmak
 • Psikiyatrik ya da başka bir ilaç kullanmıyor olmak
 • HIV, frengi ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların olmaması
 • Donörün yumurtalıklarının sağlıklı olması
 • Fiziksel, ruhsal olarak normal ve sağlıklı olmak
 • Sağlıklı yaşam tarzına sahip olmak (sigara, alkol gibi zararlı maddeleri kullanmıyor olmak.)
 • Donörün ailesinin tıbbi geçmişinde;
  • çocuklar
  • kardeşler
  • ebeveynler
  • büyükanne ve büyükbabada herhangi bir kalıtsal hastalık olmaması

Yumurta Vericisi Merkezimizde Aşağıdaki Şekilde İncelenmektedir

 • Doğum kusurlarının ve kalıtsal hastalıkların geçmişi
 • Dış görünüm ve sosyal kültür
 • Fiziksel muayene
 • Psikolojik tarama
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkları tespit etme

 

Tüp Bebek Merkezimize başvuran yumurta donorü adaylarının bu kriterleri mutlaka taşıyor olmaları gerekmekte olup bunlarla birlikte merkezimizde çok ciddi testlere tabi tutulmaktadırlar. Talasemia, kistik fibrosis gibi genetik hastalıklar, HIV, Hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları, zeka geriliği olup olmadığı, madde kullanıp kullanmadığı ayrıntılı olarak ciddi tetkik ve testler uygulanarak alanında profesyonel ekibimizce en ince detayına kadar araştırılmaktadır. Merkezimize başvuran anne ve baba adaylarına en uygun fiziksel özelliklere (göz rengi, saç rengi, ten rengi, boy, kilo ve etnik köken) sahip en uygun döner seçilmeye çalışılmaktadır.

Yumurta Donasyonu Tedavisi Öncesi Anne Adayından İstenecek Testler;

Standart yapılması gereken testler;

 • Açlık kan şekeri
 • FSH, TSH, LH, E2
 • Bulaşıcı hastalık testleri:
 • HIV,
 • HBsAg,
 • HCV,
 • TPH-VDRL
 • Hemogram (tam kan sayımı)
 • Serbest T4 (guatr testi)
 • Prolaktin (süt hormonu testi)
 • Smeer Testi
 • Kan grubu,
 • Rahim filmi veya raporu

İstenecek testlerin yanında aşağıda yer alan soruların cevapları da tedavi için önemlidir;

 • Önceden yapılmış tedaviler ( Hangi ilaçlar kullanıldı? Kaç yumurta toplandı? Yumurtalardan kaç tanesi döllendi?...)
 • Devamlı kullandığınız ilaç var mı?
 • Daha önce geçirdiğiniz ameliyat var mı?

Yumurta Donasyonu Tedavisi Öncesi Baba Adayından İstenecek Testler:

 • Bulaşıcı hastalık testleri;
 • HIV
 • HBsAg
 • HCV
 • TPH
 • VDRL
 • Semen analizi (sperm testleri)

 

Kıbrıs Yumurta Donasyonu Programı Aşamaları

Alıcı kadının adetiyle birlikte bağışçıya (donor) yumurtaları büyütecek ilaçlar başlanır. Yaklaşık 10-12 gün bir yandan alıcı kadının rahmi bebek yerleşmeye müsait hale getirilirken diğer taraftan da verici yumurtaları olgun hale getirilir. Sonra donore olgunlaştırıcı iğne (halk arasında çatlatma iğnesi) yapılır ve yumurta vericisi ile alıcısı aynı gün kliniğe çağrılır. Vericinin yumurtaları kısa bir anestezi altında (10-15 dakika kadar) toplanır. Daha sonra alıcı kadının eşinin spermi  ile bu yumurtalar labaratuvar ortamında birleştirilir yani diğer adıyla döllenir. Alıcı kadına ise rahmi olgunlaştıran ilaç başlanır. Oluşan embriyoların durumuna göre 3. veya 5. günde alıcı kadına transfer yapılır. Bu işlem anestezi gerektirmeyen alıcı kadının sadece idrar kesesinin dolu olmasını gerektiren bir işlemdir. Eğer elde çok fazla kaliteli embriyo kalmışsa bunlar da aile ile konuşularak dondurularak saklanma şansına sahiptir. Böylelikle işlerin yolunda gitmediği durumlarda ya da ikinci bebek isteme durumunda bu dondurularak saklanan embriyolar rahatlıkla kullanılabilir. Hastanın yaş ve embriyo kalitesine göre 2-5 embriyo alıcı kadına yerleştirildikten 10-12 gün sonra kandan gebelik testi yapılarak gebelik olup olmadığı anlaşılır. Gebelik oluşmuşsa hasta ilaçlarına devam eder. 2 gün sonra da kanda gebelik testi değeri kontrol edilir. Böylelikle her şeyin yolunda gidip gitmediği ikiz gebelik veya dış gebelik gibi konularda anlaşılmış olur.

 

Yumurta Donasyonu Konusunda Biz Neden Bu Kadar Başarılıyız?

 • Merkezimizde üniversite mezunu, 22-29 yasları arası, tercihen doğum yapmış, ailesinde meme kanseri, kolon kanseri gibi genetik geçişli hastalığı olmayan, psikiyatrik tedavi görmemiş ve gerekli muayenesi doktor ve psikologlarımızca yapılmış olan donorler tercih edilmektedir. Seçim aşaması kesinlikle tıbbi eğitim almamış personel, koordinator vs vasıtası ile yapılmamakta bizzat doktor sorgulaması ve muayenesinden geçilerek yapılmaktadır. Yumurta bağışı programımız herkesin tedavi için bilgi alabileceği, başvuran hastaların her birine kişisel önem veren ekibimiz tarafından profesyonelce yürütülür.
 • Merkezimiz tedavi sürecinin başından sonuna kadar yumurta alıcısının maksimum memnuniyeti için çalışır.
 • Makul fiyatlar, yüksek kalite ve başarı oranları, muhteşem fantastik bir iklimi olan Kıbrıs’ta adeta tatildeymiş hissiyle tedavi olmak merkezimizi cazip hale getirmektedir.
 • Dünya standartlarında ve yüksek teknolojiye sahip bir merkez olmamızda yumurta donasyonu alanında bizi diğer merkezlerden avantajlı kılarak daha başarılı yapmaktadır.
 • Alanında uzman ve tecrübeli bir ekibimiz olması da bizi başarılı kılan en önemli etmenlerdendir.