TESA - TESE - MIKRO TESE

TESA - TESE - MIKRO TESE
 

Tüp bebek tedavisinde anne adayından yumurtalar baba adayından da spermler alınarak labaratuvar ortamında embriyologlar tarafından mikroskop altında döllenerek embriyo oluşması sağlanır ve oluşan embriyolardan en kalitelisi seçilerek anne adayının rahmine yerleştirilir. Ancak azoospermi yani erkeğin menisinde sperm bulunamaması durumunda tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel TESA, TESE, MİKRO TESE gibi bir takım cerrahi operasyonlar uygulanarak sperm bulunulmasına çalışılır.

Semende sperm bulunmaması yani azoospermi spermi taşıyan kanallarda tıkanıklık veya testislerdeki sperm yapımı bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Tedavi yöntemi mikroenjeksiyondur. Bu tedavi yönteminde spermin elde edilmesi ürolog tarafından gerçekleştirilen ve TESA ya da TESE olarak bilinen cerrahi işlemlerle sağlanır. Günümüzde tüp bebek merkezlerine başvuran çiftlerin yaklaşık %5'i bu yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu uygulamalar içinde en çok tercih edilen seçenek Mikro TESE (mikroskobik testiküler sperm ekstrasyonu ) uygulamasıdır.

Hangi Durumlarda TESA-TESE-MIKRO TESE Tedavileri Yapılmaktadır?
 

  • Tüp bebek işleminde yumurtaları dölleyecek kadar sperm bulunmaması halinde
  • Normal yolla alınan spermlerin canlı olmaması veya sperm kanalındaki doğuştan ya da sonradan oluşan bir tıkanıklık durumunda
  • Hastanın sperm verememesi durumunda
  • Sperm morfolojisinin kötü olması durumunda (spermin şekil ve yapısında anormallikler vardır.)
  • Kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi gören hastalarda uygulanmaktadır.


 

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu)

 

TESA sperm hücrelerini taşıyan kanalların tıkalı, gelişmemiş olması veya çok az sayıda sperm üretimi nedeniyle erkekten alınan semen içerisinde sperm bulunmaması durumunda, testislerden iğne ile sıvı çekilip sperm hücresi elde edilmesi yöntemidir. Operasyon lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve hasta aynı gün içerisinde normal hayatına devam edebilir. Bu yöntemle elde edilen olgun veya gelişmekte olan spermler, ICSI (mikroenjeksiyon) yönteminde kullanılır.

 

TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

TESA yöntemi ile sonuç alınamadığında veya ileri düzeyde sperm üretimi eksikliği olan durumlarda, testislerden cerrahi müdahale ile parça alınması yöntemidir. Operasyon lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Hasta aynı gün içerisinde normal hayatına devam edebilir. Bu işlem, ameliyat mikroskobu ile incelenerek testislerden küçük doku parçacıkları alınması anlamına gelir. Ameliyat mikroskobunun kullanılması, sperm bulunma ihtimalinin yüksek olduğu doku bölgelerinin daha kolay ayırt edilmesini sağlar. Aynı zamanda dokuyu besleyen damarlarda da hasar en aza indirilmiş olur. Alınan doku parçacıkları mikroskop altında daha ileri düzeyde bir incelemeye tabi tutulur. Sperm hücresi bulunduğu takdirde ICSI (mikroenjeksiyon) yönteminde kullanılmak üzere çeşitli hazırlık aşamalarından geçirilir.

MIKRO TESE (Mikroskobik Testiküler Sperm Ekstrasyonu )

Tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermi erkek infertilitesinin (kısırlık) en yaygın nedenidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermi durumlarında genellikle mikrosirküler testiküler sperm ekstraksiyonu (MIKRO TESE) önermekteyiz:

  • Bir erkeğin sperm test sonuçlarında yeterli miktarda testosteron olması durumunda
  • Testosteron düzeyleri en az dört ay düzeltilmişse ve azoospermik kalmışsa Kıbrıs Micro TESE uygulamasında % 70 sperm bulunabilmektedir.

Mikro TESE mikroskop altında testisten sperm olabilecek sperm üretim kanallarından en iyisi seçilerek çok küçük bir pensetle sadece o kanalın ameliyatla alınması işlemidir. Böylelikle gereksiz testis dokusu ziyan edilmemiş olur ve ne kadar çok testis dokusu korunursa dolayısıyla o kadar çok cinsel fonksiyonlarda korunmuş oluyor. Hasta ameliyattan 1 hafta sonra normal yaşamına devam edebilmektedir ve cinsel fonksiyonlarında da her hangi bir sorun olmamaktadır.