Embriyo Donasyonu Nedir?

Embriyo Donasyonu Nedir?
 

Emriyo Donasyonu çiftlerden kadında yumurta ve erkekte de sperm olmaması durumunda tercih edilen tüp bebek uygulamalarından birisidir.

Kadında yumurta erkekte de sperm sorunu varsa embriyo donasyonu yöntemi ilk tercih olarak seçilebilir. Örneğin kadın menopoza girmişse ve erkekte sperm sorunu varsa labaratuvarda kişiye özel fiziksel tercihlere göre tercih edecekleri sperm ve yumurta kullanılarak embriyo oluşturulabilir. Embriyo donasyonu Kıbrıs’ta yasal olarak uygulanmaktadır ve bu uygulamayla merkezimize gelen birçok çiftin rüyası olan bebeklerine kavuşma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz.

Hangi Durumlarda Embriyo Donasyonu Uygulanır?

 • Kadında doğuştan genetik olarak yumurta bulunmaması
 • Sonradan bazı hastalıklar nedeniyle yumurtalıkların alınması veya yok olması
 • Kadının menopoza girmesiyle yumurta üretemez duruma gelmesi
 • Kadının yumurtalarının kalitesiz olması
 • Bir çok denemeye rağmen olumsuz sonuçlanan tüp bebek demeleri
 • Kadının yaşının 40 ve üzeri olması
 • Erkeğin doğuştan sperminin olmaması
 • Bulunan spermin kalitesinin kötü olması
 • Erkeğin sperm sayısının aşırı düşüklüğü
 • Spermin morfolojisinin çok kötü olması
 • Hem kadında hem de erkekte kanser tedavisine bağlı üreme hücrelerinin yok olması durumlarında biz embriyo donasyonu uygulamamızı öneriyoruz.

Embriyo Donasyonu İşleminde Yumurta Donorü Seçimi

Yumurta donorü 22-29 yaşları  arasında, daha önce sağlıklı bebek doğurmuş, vücut kitle endeksine göre sağlıklı bir kilo aralığında, psikiyatrik ya da başka bir ilaç kullanmayan, üniversite mezunu, HIV, frengi ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların olmadığı kanıtlanmış, sağlıklı yumurtalara sahip, Fiziksel, ruhsal olarak normal Sağlıklı yaşam tarzına sahip (sigara, alkol gibi zararlı maddeleri kullanmıyor olmak) bağışçılardan seçilir. Yumurta donorünün çiftin fiziksel özelliklerine (boy, göz rengi, saç ve ten rengi) ve kan grubuna uygun olmasına özellikle dikkat edilir.

Embriyo Donasyonu İşleminde Sperm Seçimi

Embriyo donasyonu uygulaması için Merkezimizde sadece AB ülkelerinde faaliyet gösteren sperm bankalarından sperm kullanılmaktadır. Sperm, Türk vericilerden veya diğer etnik kökenlilerden seçilebilir. Çift merkezimizde bu bankalardan sperm seçebilir. Sperm bağışçıları 18-40 yaşları arasında sağlıklı, iyi eğitimli, zeki olmalı ve kaliteli sperme sahip olmalılardır ayrıca sperm donorü adaylarının genetik ya da bulaşıcı bir hastalık taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için aşağıdaki testlerden de geçmiş olmaları gerekmektedir;

 • HIV
 • Hepatit B ve C
 • HTLV
 • CMV (sitomegalovirüs)
 • Kan grubu
 • Kistik fibroz
 • Karyotip (kromozom analizi)
 • Frengi
 • Belsoğukluğu
 • Chlamydia
 • Orak hücreli anemi
 • Talasemi
 • Tay Sachs

Tüm bu testlerin yanında sperm donorlerinin psikolojik ve zeka testlerinden de geçmeleri gerekmektedir. Böylelikle kullanılan spermin güvenilir olduğuna yüzde yüz emin olabilirsiniz.

Merkezimize başvuran çiftlerin fiziksel özellik, ırk, kan grubu ve çiftlerin tercihlerine en uygun sertifikalı donor spermi seçilerek kullanılır.

Embriyo Donasyonu Tedavisi Öncesi Anne Adayından İstenecek Testler:

Standart yapılması gereken testler;

 • Açlık kan şekeri
 • FSH, TSH, LH, E2
 • Bulaşıcı hastalık testleri:
 • HIV,
 • HBsAg,
 • HCV,
 • TPH-VDRL
 • Hemogram (tam kan sayımı)
 • Serbest T4 (guatr testi)
 • Prolaktin (süt hormonu testi)
 • Smeer Testi
 • Kan grubu,
 • Rahim filmi veya raporu

İstenecek testlerin yanında aşağıda yer alan soruların cevapları da tedavi için önemlidir;

 • Önceden yapılmış tedaviler ( Hangi ilaçlar kullanıldı? Kaç yumurta toplandı? Yumurtalardan kaç tanesi döllendi?...)
 • Devamlı kullandığınız ilaç var mı?
 • Daha önce geçirdiğiniz ameliyat var mı?

Embriyo Donasyonu Tedavisi Öncesi Baba Adayından İstenecek Testler:

 • Bulaşıcı hastalık testleri;
 • HIV
 • HBsAg
 • HCV
 • TPH
 • VDRL
 • Semen analizi (sperm testleri)

Kıbrıs Embriyo Donasyonu Aşamaları Nelerdir?

Kıbrıs’ta embriyo donasyonu uygulamasının da öncelikle kadın ve erkek için birtakım testler uygulanmaktadır. Bu testler kandan bakılarak yapılan basit testlerdir. Testlerden sonra rahmi kalınlaştırmak için birtakım tedaviler uygulanır. Rahim hazır olduktan sonra  (ortalama 10 gün ) çift adaya gelir. Yumurta donoründen alınan yumurtalar ile anlaşmalı olduğumuz Avrupa Birliği ülkesinden alınan sertifikalı donor spermi ile labaratuvar ortamında döllenme gerçekleştirilerek embriyolar elde edilir. Oluşturulan embriyolar anne adayının rahmine kısa süreli anestezi altında acısız ve ağrısız olarak yerleştirilir ve anne adayı aynı gün uçakla ülkesine dönebilir. Çiftlerimizin embriyo donasyonu için günübirlik Kıbrıs’a gelmeleri yeterli olmaktadır. Gebelik oluşup oluşmadığına ise embriyo yerleştirildikten 12 gün sonra kandan test yapılarak bakılır.